:: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ::

ASEAN Links

 

- ASEAN Pubblications

- IMT-GT

- Roadmap for an asian

- SEAMEO

- The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning

- กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- กรมอาเซี่ยน

- กรมอาเซี่ยน-กระทรวงการต่างประเทศ

- การประชุมสุดยอดผู้นำ

- การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซี่ยน ปี 2558

- การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

- ความร่วมมืออาเซี่ยน-ไทย

- ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป

- คุณลักษณะของเด็กไทยในอาเซียน

- ธงชาติอาเซี่ยน

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน

- ประเทศสมาชิกอาเซี่ยน

- ประเทศไทยกับอาเซี่ยน

- ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน

- ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซี่ยน

- ศูนย์ข้อมูลอาเซี่ยนญี่ปุ่น

- ศูนย์ข้อมูลอาเซี่ยนเกาหลี

- สมาคมกฎหมายของอาเซี่ยน

- สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

- สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซี่ยน

- สมาคมอาเซี่ยน-ประเทศไทย

- สออ.ประเทศไทย

- สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

- สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานเลขาธิการอาเซี่ยน

- อาเซียน (ASEAN)

- อาเซียน +3

- เกี่ยวกับอาเซี่ยน

- เครือข่ายมหาวิทยาลัยของอาเซี่ยน

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

- ไทยกับอาเซียน

ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

เบอร์โทรศัพท์ 

โทรศัพท์ : (+66) 74 609600
โทรสาร : (+66) 74 609619

อีเมลล์
libpttsu@gmail.com

Facebook 
https://www.facebook.com/libtsupt

พิกัด GPS:
7.80924,99.93831
+7° 48' 33.26", +99° 56' 17.92"

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน :
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

ภาคเรียนปกติ (ก่อนสอบ Midterm
และ Final 2 สัปดาห์) :

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

ภาคเรียนฤดูร้อน :
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

ช่วงเวลาปิดภาคเรียน :
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ

» ขณะนี้ : 1 คน
» ทั้งหมด : 139727 คน

เริ่มนับ 31 พฤษภาคม 2553