:: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ::

Online Dictionary / Encyclopedia / Lexicon


"ห้ามใช้โปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติ ดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูล"
 

พจนานุกรม (Dictionary)


ชื่อฐานข้อมูล: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

รายละเอียด: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นพจนานุกรมภาษาไทยฉบับที่เป็นทางการ และทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน (พ.ศ. 2549) ดำเนินการโดยคณะกรรมการชำระพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา 6 รอบชื่อฐานข้อมูล: พจนานุกรมออนไลน์

รายละเอียด: sanook.com เปิดให้บริการ ค้นหาคำศัพท์ ดิกชันนารี หรือ พจนานุกรมออนไลน์ ให้สามารถค้นหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย ดังนี้ พจนานุกรมไทย - ไทย , พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย , พจนานุกรมไทย - อังกฤษ , พจนานุกรมอังกฤษ - อังกฤษ , ศัพท์คอมพิวเตอร์ , คำราชาศัพท์ , ตารางธาตุ และศัพท์แสลงชื่อฐานข้อมูล: พจนานุกรมไทย อังกฤษ พุทธศาสนา

รายละเอียด: เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ พุทธศาสน์ อังกฤษ-ไทย พุทธศาสน์ ไทย-อังกฤษ พจนานุกรม พุทธศาสน์ พุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรมและพจนานุกรมไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานชื่อฐานข้อมูล: พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยี

รายละเอียด: เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชื่อฐานข้อมูล: พจนานุกรมพุทธศาสตร์

รายละเอียด: พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ชื่อฐานข้อมูล: พจนานุกรมพุทธศาสตร์

รายละเอียด: LONGDO Dict เป็นระบบค้นหาข้อมูลจากพจนานุกรมใดๆ ทั้งของลองดูเอง (ดังที่กล่าวในในข้อแรก) และ พจนานุกรมอื่นๆ ที่อนุญาตให้ใช้ได้ฟรีชื่อฐานข้อมูล: Longman English Dictionary Online

รายละเอียด: Longman English Dictionary Online - LDOCE เป็นพจนานุกรม Longman Dictionary ออนไลน์ฉบับปรับปรุงใหม่ชื่อฐานข้อมูล: LEXiTRON

รายละเอียด: พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย <-> อังกฤษ LEXiTRON เวอร์ชัน 2009 beta สร้างปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ในการช่วยชาวไทยและชาว ต่างประเทศศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ โดยท่านสามารถค้นหาคำศัพท์และข้อมูลต่างๆ ของคำศัพท์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจด้วยช่องรับข้อมูล input boxในหน้า Homepage โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถ Download ฟรี! ทั้งโปรแกรมและข้อมูลไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อใช้งาน LEXiTRON ได้โดยไม่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตชื่อฐานข้อมูล: Merriam-Webster

รายละเอียด: Merriam-Webster Online เป็นพจนานุกรม ออนไลน์ที่สร้างจากพจนานุกรม The Webster ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ปี 1993 มีมากกว่า 160,000 คำ แต่ละคำนอกจากให้ความหมายแล้ว ให้คำออกเสียง การใช้ และที่มาสั้นสารานุกรม (Encyclopedia)


ชื่อฐานข้อมูล: Encyclopedia Britanica Online

รายละเอียด: เป็นเว็บไซต์สารานุกรมที่รวบรวมแหล่งความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว ทั้งข่าวสารปัจจุบัน-อดีต และบทความทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ จึงเหมาะที่ผู้เตรียมสอบควรจะเข้ามาหาความรู้ เนื่องจากการสอบ TOEFL ในส่วนของ Reading และ Listening มักนำเหตุการณ์ข่าวสารปัจจุบัน หรือในอดีตกลับมาทำเป็นข้อสอบชื่อฐานข้อมูล: สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

รายละเอียด: เป็นสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับออนไลน์ที่รวบรวมสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนตั้งแต่เล่มที่ 1 - 34ชื่อฐานข้อมูล: สารานุกรมพืช

รายละเอียด: สารานุกรมพืชในประเทศไทยที่มีข้อมูลพืชพร้อมคำบรรยายทางพฤกษศาสตร์ และภาพประกอบ เรียงตามตัวอักษร และสืบค้นได้อย่างรวดเร็วชื่อฐานข้อมูล: สารานุกรมปลาน้ำจืด

รายละเอียด: สารานุกรมปลาน้ำจืดของประเทศไทยจัดเตรียมโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปทานุกรม (Lexicon)


ชื่อฐานข้อมูล: ปทานุกรมดาราศาสตร์

รายละเอียด: ปทานุกรมดาราศาสตร์นี้ เรียบเรียงโดยผู้ดูแลเว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทย เป็นเว็บเพจที่รวบรวมคำศัพท์และความหมายทางดาราศาสตร์เอาไว้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านนี้ สามารถใช้อ้างอิง และได้เข้าใจความหมายของศัพท์เฉพาะด้านที่ไม่อาจหาได้จากพจนานุกรมทั่วไปพจนานุกรมกฎหมาย


ชื่อฐานข้อมูล: LAWYERINTL

รายละเอียด:ชื่อฐานข้อมูล: LAW.COM an ALM Website

รายละเอียด:ชื่อฐานข้อมูล: LegalDictionaries.org

รายละเอียด:ชื่อฐานข้อมูล: FindLaw for Legal Professionals

รายละเอียด:ชื่อฐานข้อมูล: Law Dictionary

รายละเอียด:ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

เบอร์โทรศัพท์ 

โทรศัพท์ : (+66) 74 609600
โทรสาร : (+66) 74 609619

อีเมลล์
libpttsu@gmail.com

Facebook 
https://www.facebook.com/libtsupt

พิกัด GPS:
7.80924,99.93831
+7° 48' 33.26", +99° 56' 17.92"

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน :
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

ภาคเรียนปกติ (ก่อนสอบ Midterm
และ Final 2 สัปดาห์) :

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

ภาคเรียนฤดูร้อน :
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

ช่วงเวลาปิดภาคเรียน :
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ หยุดทำการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ

» ขณะนี้ : 1 คน
» ทั้งหมด : 139751 คน

เริ่มนับ 31 พฤษภาคม 2553